Galeria

Szkoły dla młodzieży
Imprezy w placówkach dla dorosłych
Matury i egzaminy gimnazjalne
Szkoły dla dorosłych
Spotkania z ortografią

Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe inicjuje i patronuje wszelkim inicjatywom w zakresie edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest organem prowadzącym gimnazjum, liceum, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz szkoły dla dorosłych. Szczególną opieką obejmuje dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (klasy terapeutyczne dla uczniów z dysleksją), zapobiega wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez zajęcia UTW, wspiera edukację ustawiczną osób dorosłych poprzez prowadzenie liceum i szkoły policealnej. Wiodącymi przedmiotami w szkołach WTO są języki obce oraz informatyka.


WTO powstało w 1991r. a od 2004r. jest organizacją pożytku publicznego.
Nr KRS 0000131549
Prosimy o wpłaty 1% podatku i dziękujemy wszystkim, którzy tych wpłat już dokonali.


Szkoły dla młodzieży:


Zespół Szkół Społecznych Nr 1:
 • I Społeczne Gimnazjum
 • Społeczne Liceum Ogólnokształcące
 • Placówki dla dorosłych:

  Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej:
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych zaoczne, trzyletnie • Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

  Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe, w ramach prowadzonej działalności statutowej, w powołanych przez siebie placówkach stworzyło dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się nowe możliwości edukacyjne. W I Społecznym Gimnazjum powołało klasy terapeutyczne. Uczniowie z dysleksją rozwojową objęci zostali specjalnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym ORTOGRAFFITI, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Dysleksji, oraz zajęciami kinezjologii edukacyjnej. Wszystkie dzieci z opiniami poradni psychologiczno - pedagogicznej mają zindywidualizowany tok nauczania, nauczyciele dostosowują metody i formy pracy do ich indywidualnych potrzeb.

  Zarząd Wałbrzyskiego Towarzystwa Oświatowego

  Komisja Rewizyjna Wałbrzyskiego Towarzystwa Oświatowego

  Henryk Ziegler - przewodniczący

  Aleksandra Woynarowska

  Elena Ciszewska

  Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe ma swoją siedzibę we własnym budynku otoczonym pięknym, zielonym terenem, który także jest jego własnością. Na terenie znajduje się parking. W budynku mieszczą się wszystkie szkoły i placówki, które zostały powołane przez WTO oraz kilka innych, takich jak szkoła językowa AELEKTOR czy szkoła nauki jazdy. Prowadzimy edukację na kilku poziomach: od gimnazjum i liceum dla młodzieży przez liceum i szkołę policealną dla dorosłych w sytemie zaocznym do edukacji pozaformalnej na kursach maturalnych i w Sudeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Nauka odbywa się w małych zespołach, co daje gwarancję wyższej jakości nauczania niż w dużych klasach w szkołach publicznych. Prowadzimy unikatowe zajęcia dla młodzieży w klasach terapeutycznych, które są jedynymi klasami tego typu w regionie. Obejmujemy szczególną opieką uczniów z dysleksją na każdym etapie nauczania, także osoby w liceum dla dorosłych.
  Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe przyczynia się do wzbogacenia oferty edukacyjnej Wałbrzycha. Warto podkreślić, że działania dotyczą edukacji aż trzech grup wiekowych: dzieci, dorosłych i ludzi starszych. Biorąc pod uwagę fakt, że WTO skupia zaledwie kilkunastu członków, zakres działania tego stowarzyszenia jest imponujący.

  Kilka dat z historii WTO:
  1991 r. - grupa nauczycieli i pracowników oświaty założyła stowarzyszenie, aby móc powołać niepubliczne liceum ogólnokształcące. Było to Społeczne Liceum Ogólnokształcące - pierwsza placówka tego typu w Wałbrzychu. Liceum posiadało klasy o różnych profilach: regionalnym, informatyczno-językowym, humanistycznym z elementami plastyki, kupieckim, ogólnym z elementami psychologii. Funkcjonuje z powodzeniem do dziś.
  2000 r. - powołanie I Społecznego Gimnazjum. Początkowo było to gimnazjum z klasami o profilu informatyczno - językowym. Od roku 2004 w gimnazjum pojawiły się klasy terapeutyczne dla uczniów z dysleksją.
  2003 r. - powołanie Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - placówki cieszącej się bardzo dużą popularnością wśród starszych mieszkańców Wałbrzycha i okolic. Proponuje ponad 30 godzin zajęć w tygodniu (w tym naukę 6 języków obcych!!!) i skupia corocznie około 150 słuchaczy.
  2004 r. - powołanie Sudeckiego Centrum Kształcenia Ustawicznego, w 2008 roku przemianowanego na Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej, gdzie początkowo funkcjonowało Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych a od roku 2009 także Policealna Szkoła Społeczna z atrakcyjnymi zawodami.


  W 2014 WTO realizuje projekt „Rozwój wolontariatu Seniorów w Aglomeracji Wałbrzyskiej” dofinansowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego
  Strona projektu


  W roku 2013 WTO zrealizowało projekty:
  I. Dofinansowane przez Gminę Wałbrzych:
  1) Opracowanie i wydanie publikacji: Rola i znaczenie Sudeckiego UTW w działaniach na rzecz seniorów w Wałbrzychu w latach 2003 – 2013
  2) Integracja starszych niepełnosprawnych mieszkańców Wałbrzycha poprzez ich udział w zajęciach Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  3) Propagowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców miasta Wałbrzycha
  II. Dofinansowany ze środków PFRON przez MOPS Wałbrzych:
  1) W zdrowym ciele zdrowy duch – zajęcia rekreacyjne, artystyczne i integracyjne w Sudeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. III. Dofinansowany ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności:
  1) Powstanie sekcji Wolontariusz 50+ w Sudeckim UTW – program „UTW dla społeczeństwa lokalnego” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”
  Sprawozdanie finansowe i merytoryczne
  Wałbrzyskiego Towarzystwa Oświatowego za 2011 i 2012 rok można zobaczyć na stronie MPiPS wpisując numer

  KRS 0000131549


  Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe
  ul. Malczewskiego 22
  58-309 Wałbrzych
  74 840 20 07
  e-mail: wto@wto.walbrzych.pl
  KRS 0000131549
  NIP 886-10-12-799
  REGON 890011804

  Strona Wałbrzyskiego Towarzystwa Oświatowego
  Wałbrzych wrzesień 2011r.