W roku 2008 Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe realizuje następujące projekty:

I. Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego (program Nestor)

W zdrowym ciele zdrowy duch – zajęcia artystyczne, terapeutyczne i edukacyjne w Sudeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

II. Projekty dofinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży powiatu wałbrzyskiego.

Upowszechnianie nordic walking w środowisku seniorów Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W zdrowym ciele zdrowy duch – zajęcia prozdrowotne w Sudeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

III. Projekty dofinansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

„Seniorem być...” – konferencja z okazji jubileuszu Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i miejskich obchodów Dnia Seniora.

Prezentacja dorobku artystycznego Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wałbrzychu.

Integracja osób starszych i niepełnosprawnych na zajęciach artystycznych Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wałbrzychu.

IV. Projekt dofinansowany ze środków PFRON-u.

Zajęcia terapeutyczno-relaksacyjne na zajęciach Sudeckiego UTW.

powrót do strony głównej